TRADUCATORI

Ţinând seama de faptul că piaţa cererii de servicii este într-o continuă creştere, exigenţa privind serviciile prestate de echipa noastră de traducători este foarte mare. Tocmai de aceea, lucrăm numai cu traducători autorizaţi de către Ministerul Justiţiei, care au experienţă în domeniul traducerilor şi care îşi iubesc meseria.
Şi cum să nu îşi iubească meseria când traducătorul este un mediator între culturi, un factor de modernizare, de dialog între civilizaţii?