INTERPRETARIAT

INTERPRETAREA – UN SERVICIU CARE PRESUPUNE FACILITAREA COMUNICARII DINTRE DUMNEAVOASTRA SI PARTENERII DUMNEAVOASTRA STRAINI

Interpreţii cu care colaborăm au abilitatea de a reproduce în altă limbă, pe loc, dialogurile purtate pe subiecte din domenii pentru care aceştia au o bună pregătire profesională.

Biroul nostru vă oferă servicii de interpretariat pentru întălniri de afaceri, conferinţe, seminarii, delegaţii, negocieri, licitaţii, interviuri pentru angajare, precum şi multe alte evenimente sociale.

INTERPRETARE SIMULTANĂ

Interpretare simultană pentru evenimente, la căşti, când auditoriul este format dintr-un grup numeros de persoane care, de regulă, vorbesc limbi diferite.

Interpretarea simultană este folosită atunci când persoana care necesită interpretare nu participă în mod direct la procesul de comunicare, interpretul începând să redea discursul în limba ţintă fără să aştepte ca vorbitorul termine discursul în limba sursă.

Acest tip de interpretare necesită existenţa unei aparaturi tehnice compusă din microfoane, căşti şi cabine pentru interpreţi;

LIMBA MIMICO-GESTUALĂ

Interpretare pentru persoanele cu dezabilităţi surdo-mute.

ÎNSOŢIRE ÎN DELEGAŢII

Interpretare pentru evenimente, conferinţe sau întâlniri de afaceri.

INTERPRETARE LA NOTARIAT

Interpretare la notariat, în instanţă sau în faţa altor autorităţi.

INTERPRETARE CONSECUTIVĂ

Interpretare consecutivă pentru conferinţe sau întâlniri de afaceri;

Prin interpretare consecutivă se înţelege actul de redare în secţiuni sau consecutiv a unui discurs, în timpul unor pauze scurte făcute de către vorbitor.

INTERPRETARE LA URECHE

Interpretare la ureche – whispering / chouchotage. În această situaţie, ascultătorul este o singură persoană şi nu este nevoie de dotări tehnice.